การปรับเครื่องส่งในช่องสัญญาณไมโม้โอเอฟดีเอ็มด้วยการป้อนกลับที่จำกัด

Publish Year International Conference 2
2012 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Subcarrier Clustering for MISO-OFDM Channels with Quantized Beamforming", International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON), 16 - 18 พฤษภาคม 2012, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2012 exนายดิตถานนท์ ครุฑเมือง, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, ศาสตราจารย์, "Antenna Subset Selection for MIMO Channels With Mutual Coupling", International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 16 - 18 พฤษภาคม 2012, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย