สารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม