การเกิดร่องธารเนื่องจากการไหลของน้ำใต้ดิน

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Thaisiam, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOW", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 68, เมษายน 2020, หน้า 21-28
2018 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewnon, P., inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Experiment of channelization due to seepage erosion", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มีนาคม 2018, หน้า 137-142
2017 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, exGary Parker, "Initiation of Channel Head Bifurcation by Overland Flow", Journal of Geophysical Research: Earth Surface, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Thaisiam, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOW", 5th Int. Conf. on Science, Engineering & Environment (SEE), 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exรวิชา ไทยสยาม, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "การทดลองศึกษารูปแบบของร่องน้ำเนื่องจากน้ำไหลบ่า", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน", 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exนายพีรพล แก้วนนท์, exนางสาวรวิชา ไทยสยาม, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Linear stability analysis of channel bifurcation by seepage erosion", The 12th International Symposium on River Sedimentation, 2 - 5 กันยายน 2013, เกียวโต ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2013 exรวิชา ไทยสยาม, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของการแยกร่องน้ำเป็นสองทางเนื่องจากน้ำใต้ดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exรวิชา ไทยสยาม, exพีรพล แก้วนนท์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "การทดลองการเกิดร่องน้ำเนื่องจากการไหลของน้ำใต้ดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exพีรพล แก้วนนท์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, สกลนคร ประเทศไทย