การพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกสำหรับลักษณะการให้ผลผลิตในช่วงก่อนหย่านมของแม่สุกร