การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดแบบแกนร่วมสำหรับอากาศยานไร้คนขนาดเล็ก

Publish Year International Journal 4
2013 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutthichai Kaewsutthi, exAdhum Tohwae-a-yee, "High Performance Propeller System for a Multi-Mission Micro Aerial Vehicle", International Journal of Micro Air Vehicle, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 179-191
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. B. Sun, exE. Bernard, exJ.-M. Moschetta, "Application of Electro-Active Materials to a Coaxial-Rotor NAV", International Journal of Micro Air Vehicle, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 247-260
2011 exLiu, Z., exAlbertani, R., exMoschetta, J.M., exXu, M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental and computational evaluation of small microcoaxial rotor in hover", Journal of Aircraft, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 220-229
2010 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJean-Marc Moschetta, "Development of Experimental Facilities for Multi-Mission MAV Researches", International Journal of Micro Air Vehicles, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2010, หน้า 141-156
Publish Year International Conference 3
2012 exSutthichai Kaewsutthi, exAdhum Tohwae-a-yee, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of High Performance Propellers for Multi-Mission Micro Aerial Vehicle", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition, 3 - 6 กรกฎาคม 2012, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.B. Sun, exE. Bernard, exJ.M. Moschetta, "Application of Electro-Active Materials to aCoaxial-Rotor NAV", International Micro Air Vehicle Conferences and Flight Competition 2011, 12 - 15 กันยายน 2011, ’t Harde ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2011 exAB. Sun, exDamain, exMoschetta J.M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary study on the application of IPMC actuator for a coaxial Nano Aerial Vehicle", 6th World Congress on Biomimetics, Artificial Muscles and Nano-Bio, 25 - 27 ตุลาคม 2011, Cergy-Pontoise สาธารณรัฐฝรั่งเศส