การประยุกต์ใช้แผนทดลองแบบแพลกเกตต์ แอนด์ เบอร์แมนสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบอ่อนหวานและปราศจากกลูเตน

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Development the Production of Cupcake with Plackettand Burman Program.", ASEAN fOOD CONFERENCE 2013 " MEETING FURTURE FOOD DEMANDS:SECURITY$ SUSTANINABILITY", 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์