การศึกษากระบวนการหมักแบบกึ่งกะที่มีการป้อนแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนเพื่อใช้ในการผลิตมวลชีวภาพจากกลีเซอรอลดิบด้วย Escherichia coli

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exKla Taneeto, exMethee Khamduang, exKanoktip Packdibamrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Optimized Production of L-phenylalanine by Fermentation Using Crude Glycerol", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 686-699
2009 exKhamduang, M, exPackdibamrung, K, exChutmanop, J, exChisti, Y, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of l-phenylalanine from glycerol by a recombinant Escherichia coli", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 1267-1274