ผลของการวิ่งด้วยความหนักระดับต่างๆ ที่มีต่อการเพิ่มมวลกระดูก ในเด็กหญิงวัยมีประจำเดือน

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จินตนา ศิริวราศัย, "Promote lifelong bone health through physical activities and sports: A biomechanist perspective", The 4th International Conference on Physical Education and Sports Science, 22 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integration and Application of Biomechanics for bone health", the 2012 KAHPERD International Sport Science Congress (ISSC) , 22 สิงหาคม 2012, สาธารณรัฐเกาหลี