การหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอมไซม์ไทโรซีนคีเนสจากแก่นแกแล