การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2013 exOrnjira Prakhongcheep, exYuriko Hirai, exTORU Hara, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHIROHISA Hirai, exAkihiko Koga, "Two Types of Alpha Satellite DNA in Distinct Chromosomal Locations in Azara's Owl Monkey", DNA Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 235-240
Publish Year National Conference 4
2013 exภาณุพณ ถวิลประวัติ, exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะแคริโอไทป์ของปลาไหลนา (Monopterus albus) ด้วยวิธีทางเซลล์พันธุศาสตร์ในระดับโมเลกุล", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เซลล์พันธุศาสตร์ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ด้วยการย้อมแถบสีบนโครโมโซม", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exOrada Sriwatananukulkit, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Chromosomal karyotyping of striped catfish inferred from molecular cytogenetics approach", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exณุวดี บรรจงสัตย์, exประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา, exณภัทร เงาบูรณวิทย์, exจันทรา อินดานนท์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบชนิดของปลาการ์ตูนบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์", the 50th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย