ผลของสารเติมแต่งต่อเสถียรภาพทางแสงและสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบผงไม้/พอลิไวนิลคลอไรด์

Publish Year International Journal 1
2012 exSreenual, B., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface degradation and mechanical properties of PVC/wood-pallet composite under UV-weathering environment", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2012, หน้า 548-551