สารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดจากน้ำมันกานพลูในฟิล์มพอลิเอทิลีน