การศึกษาปรากฎการณ์ไมเกรชันของฟิล์มที่ย่อยสลายได้จากยางธรรมชาติและโพลีแลคติกแอซิด