การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exPRONTHIP PEUMWARUNYOO, exPHARAWEE MANSUKPHOL, "Distribution of Hydropsychidae (Insecta, Trichoptera) and water quality parameters in Mae Tao Creek, Mae Sot District, Tak Province,northern Thailand", Zoosymposia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016, หน้า 413-423
2015 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Dr. Surakrai Permkam, "Larvae of Hydromanicus (Insecta: Trichoptera: Hydropsychidae) from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3914, ฉบับที่ 4, มกราคม 2015, หน้า 476-482
2015 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exอำพล พยัคฆา, "Aquatic Insect Biodiversity and Water Quality Parameters of Streams in Northern Thailand", Sains Malaysiana, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 707-717
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Distribution of filter-feeding caddisflies (Hydropsychidae: Trichoptera) and water quality parameters in Mae Tao creek, Mae Sot District, Tak Province, northern part of Thailand", 14th International Symposium on Trichoptera, 1 - 9 กรกฎาคม 2012, Vladivostok สหพันธรัฐรัสเซีย