การแยกบริสุทธิ์และศึกษาโปรตีนในละลายสกัดจากเมล็ดพืชซึ่งมีคุณสมบัติทำลายเชื้อจุลินทรีย์