การศึกษาโครงการและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes บน Nanoporous และ Mesoporous Zeolites

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPahl, E, exGaston, N, exSakurai, H, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exEhara, M, "C-Cl Bond Activation on Au/Pd Bimetallic Nanocatalysts Studied by Density Functional Theory and Genetic Algorithm Calculations", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, ปีที่ 118, ฉบับที่ 38, กันยายน 2014, หน้า 22188-22196
Publish Year International Conference 5
2015 inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจารุวรรณ ศรีทับทิม, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A DFT Mechanistic Investigation on Ethylene Oxidation by Permanganate", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exชาติเฉลิม รักษากุล, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structures and Energetics of Carbon Dioxide Hydration over Copper Alkoxide Functionalization in Metal-OrganicFrameworks: A DFT Study", 248th ACS National Meeting & Exposition, 12 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2014, ซาน ฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasahiro Ehara, exHidehiro Sakurai, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Oxidation of chlorobenzene using Au-, Au/Pd- and Pd-ZSM-5 zeolite catalysts: A DFT study", 249th ACS National Meeting, 10 สิงหาคม 2014 - 14 มกราคม 2015, Sanfran แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.วิญญู แสงทอง, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of a zeolitic cavity on the catalytic activity of ethyl acetate decomposition", 248th ACS National Meeting, 10 - 14 สิงหาคม 2014, Sanfran แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasahiro Ehara, exHidehiro Sakurai, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำรัส ลิ้มตระกูล, "The oxidative addition of bromobenzene on palladium ZSM-5: A mechanistic study", 247th ACS National Meeting, 18 มีนาคม 2014, Dallas อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "MECHANISTIC STUDIES ON CATALYTICALLY ACTIVE BIMETALLIC Au/Pd-FAU ZEOLITE FOR H2 DISSOCIATION: A DFT STUDY", 249th ACS National Meeting Division of Energy and Fuels , 22 มีนาคม - 26 กันยายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย