สารเก็บประจำไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกไซด์บนวัสดุรองรับคาร์บอนนาโนโฟม

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarachai Srimuk, exPoramane Chiochan, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "High-performance supercapacitor of manganese oxide/reduced graphene oxide nanocomposite coated on flexible carbon fiber paper", CARBON, ปีที่ 60, ฉบับที่ 0, สิงหาคม 2013, หน้า 109-116
Publish Year International Conference 1
2013 exPanupong Klunbud, exPoramane Chiochan, exPhansiri Suktha, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving Mechanical Properties of Polypropylene Composite with Graphene Oxide-Coated Silica Hybrid Core-shell Particles", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exมนทกานต์ สุขสมบูรณ์, exกวิตา คงสุพรศักดิ์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของซิลเวอร์ พอลิอะนิลีน และกราฟีนสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด", 2nd National Conference for Undergraduate Chemical Engineering, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย