การสร้างแบบจำลอง ระบบควบคุม และทดสอบการบินเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบสี่ใบพัด

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวรวิช กุลพิชช์เกษม, "การสร้างแบบจำลองทางพลศาสตร์และจำลองระบบควบคุมเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบินแบบสี่ใบพัด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, อ.เมือง สงขลา ประเทศไทย