การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exSomran Suddee, exKHOON MENG WONG, exAtchara Teerawatananon , "Thyrsostachys (Poaceae: Bambusoideae) in Thailand: taxonomy, lectotypification and natural distribution", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 49-56
2021 exSonarkhan, M.P., exSingh, L., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exSouvannakhoummane, K., exThul, S.T., "Silica and secondary metabolites as chemophenetic markers for characterization of bamboo species in relation to genetic and morphometric analysis", Molecular Biology Reports, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 4487-4495
2013 exW. L. Goh, exS. Chandran, exD. C. Franklin, exY. Isagi, exK. C. Koshy, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exH. Q. Yang, exN. H. Xia, exK. M. Wong, "Multi-gene region phylogenetic analyses suggest reticulate evolution and a clade of Australian origin among paleotropical woody bamboos (Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae)", Plant Systematics and Evolution, ปีที่ 299, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 239-257
2012 exดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Tripogon purpurascens (Chloridoideae: Poaceae): a native Thai grass recently recognized", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 130-133