การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟอร์บิโพเฟน (Flurbiprofen) ด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี