ผลของ paclobutrazol ต่อ total non-structural carbohydrate การเจริญเติบโตของยอดและการเกิดตาดอกขององุ่นพันธุ์ทำไวน์แดง

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, exJiranil Jaemkerd, "ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อเปอร์เซ็นต์การรอดตายของต้นองุ่นพันธุ์ทำไวน์แดงและไวน์ขาว โดยการติดตาแบบชิพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย