การศึกษาพันธุศาสตร์วิวัฒนาการของกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 exSrivastava H, ex Huong NT, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, ex Das A, "Molecular population genetics of the NADPH cytochrome P450 reductase (CPR) gene in Anopheles minimus", Genetica, ปีที่ 142, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 295-315
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exปริญญ์ พันธ์งาม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evolutionary genetics of the partial immune genes (TOLL6 and CLIPA6) in Anopheles minimus mosquito", AMCA 81st Annual Meeting, 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีน ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา