ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการดึงคลอไรด์ด้วยไฟฟ้าเคมี

Publish Year International Journal 1
2013 exWeerapol Namboonruang, exRattanakorn Rawangkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "A perspective study on strength properties-low thermal conductivity and leachability of Pozzolanics soil bricks towards to environmentally friendly", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 2831-2841
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exSarawoot Charoensuttikul, inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "Seismic Performance of Reinforced concrete building incorporating soil-structure interaction", The 10th International Conference on Urban Earthquake Engineering, 1 - 2 มีนาคม 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Kejin Wang, "Chemical Shrinkage of Cement Pastes Containing Fly Ashes and Blast-Furnace Slag", Third International Conference on Construction In Developing Countries (ICCIDC–III) “Advancing Civil, Architectural and Construction Engineering & Management” , 4 - 6 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย