การสร้างเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนสำหรับการฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว