การวางแผนการเคลื่อนที่ของกลุ่มตัวกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์รวม