การประเมินมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับการปลูกพืชบนพื้นที่ เนินเขาโดยใช้โมเดล WaNuLCAS