การฟื้นฟูทางชีวภาพนอกพื้นที่สำหรับดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา

Publish Year National Conference 1
2012 exMr Ye Hlaing Win, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Ex-Situ Anaerobic Bioremediation for Soil Contaminated with Total Petroleum Hydrocarbon", Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science, Engineering and Management, 21 - 23 มีนาคม 2012, เมือง เชียงราย ประเทศไทย