การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจำแนกประเภทป่าของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2012 exนางสาวตวงรัตน์ คล้ายเดช, inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, "Using of vegetation indices from THAICHOTE satetllite data for forest types classification in Doi luang national park, Chiang Rai province", 33rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจำแนกชนิดป่าไม้ของประเทศไทย", เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2016, 3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2016, คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย