การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้เส้นใยธรรมชาติในประเทศไทยสำหรับโรงเรือน