การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า

Publish Year International Conference 1
2014 exAnchoen Saleesai, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF HEAT TREATMENT UNDER A REDUCING ATMOSPHERE USING ELECTRIC FURNACE:A GEMSTONE ENHANCEMENT", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย