การทำนายความเป็นพิษของสมุนไพร (Toxicity) ที่ใช้เป็นยาในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaungmanee Chuakheaw, "Toxicity Prediction of Thai Traditional Herbs", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON2013), 24 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย