การค้นหายารักษามะเร็งเต้านมด้วยการยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ ERBB2 ด้วยเทคนิคไบโอแพนนิ่ง