การใช้น้ำมะพร้าวเหลือทิ้งเป็นสับสเตรทเพื่อการผลิตสารแบคเทอริโอซินโดยแบคทีเรียกรดแลคติก