การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความผิดพลาดแบบเบริสต์ที่เกิดขึ้นในระบบการถอดรหัสภายในแบบต่าง ๆ

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exJatupon Thonchai, "VHDL Design of a Convolutional Concatenated Encoding System", the International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2011), 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายวศิน สุขตลอดชีพ, exนายชโณทัย ไชยวรรณ์, "List-of-2 Soft Decision Viterbi Inner Decoder for a Generalized Concatenated Coding System", The 8th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Association, Thailand Conference, 17 - 19 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย