การโคลนและแสดงออกเอนไซม์ไซลาเนสที่พบในปลานิล ในแบคทีเรีย Escherichia coli และ ยีสต์ Pichia pastoris