การพัฒนาระบบการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงในถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ

Publish Year International Copyrights 1
2011 inนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องนวดข้าวน้ำนม", สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย, 2011