การผลิตน้ำมันดีเซลจากก๊าซสังเคราะห์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับซิลิกาเมโซพอร์โครงสร้างผสม

Publish Year International Journal 1
2010 exS. Suttiruengwong, exP. Puathawee, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of mesoporous silica from rice husk ash: effect ofdepolymerizing agents on physico-chemical properties", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 664-667
Publish Year National Conference 2
2011 exMiss Ornanong Jullaphan, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica with Bimodal Pores by Using Single Surfactant", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and advanced Materials and the 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exMr. Prasong Nakaew, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Cobalt Supported Mixed Phase Mesoporous Silica on Fisher-TropschSynthesis Product Selectivity", The 1st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 16th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers., 22 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย