ผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Climate Variation on Land Use Change in Major Fruit Production Area of Thailand", Tropentag 2013: Agricultural development within the rural-urban continuum, 17 - 19 กันยายน 2013, Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี