ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการออกดอกของไม้ผลเศรษฐกิจ

Publish Year International Conference 1
2015 exMs. Valerie Suwanseree, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate variability affects flowering and harvest time of durian, mangosteen and banana in Eastern Thailand", International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits, 2 - 4 มิถุนายน 2015, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย