การทดสอบระยะปลูกและอัตราการใส่ปุ๋ยต่อการเติบโตและผลผลิตของพืชสกุลเร่วที่ปลูกในสวนป่า