เรณูและกายวิภาคเปรียบเทียบพืชสกุลเร่วบางชนิดเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์

Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางพัชรี อำรุง, "Anatomical Studies of Amomum villosum Lour.", The 29 th Microscopy Society of Thailand, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย