การศึกษาความหลากหลายทางภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exProfessor Hiroyuki Muraoka, exProfessor Eun-Shik KIM, "Assessing Representation on International Long-term Ecological Research Sites in East Asia-Pacific Region", International Symposium on Development of Integrated Network Management System on Ecological Information , 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Consequences of Land Use Changes on Trans-boundary Biodiversity Conservation in the Emerald Triangle Protected Forests Complex", International Conference on Biodiversity Conservation in Tropical Forests, 21 - 24 กรกฎาคม 2010, สาธารณรัฐเอกวาดอร์
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRob Alkemade, "Predicting land allocation and consequences for biodiversity in Northern Thailand", FORTROP II International Conference on Tropical Forestry Chnage in a Changing World, 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย