การพัฒนาระบบกรีดยางแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต