การประเมินศักยภาพผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

Publish Year National Conference 1
2010 inนายสกล ฉายศรี, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ 4 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย