การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2016 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, inนายสกล ฉายศรี, exอำพล เหล่ามาลา, exวีระพงษ์ เหล่าลาภะ, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย