การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G

Publish Year International Conference 1
2013 exSarochar Soonkit, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "TOWARD THE SYNTHESIS OF (+/-)-CLADONIAMIDE G", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013), 23 - 25 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย