การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDr Chris M Brown, "Effects of HBV genetic variability on RNAi strategies", Hepatitis Research and Treatment, ปีที่ 2011, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 1-8