การเพิ่มปริมาณและเสถียรภาพของโฟเลตในเมล็ดข้าวด้วยโปรตีนจับจำเพาะ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Is Starch Granule Changed in Transgenic Rice?", APMC10-ICONN2012-ACMM22 CONFERENCE, 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2012