การศึกษาสมบัติทางกลเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเบนซอกซาซีน และพอลิอะนิลีน

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRimdusit, S., exSuwanmala, P., exHemvichian, K., "Thermal degradation kinetics of polyurethane/polybenzoxazine alloys", Advanced Materials Research, ปีที่ 214, มีนาคม 2011, หน้า 439-443
Publish Year International Conference 4
2011 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRimdusit, S., exSuwanmala, P., exHemvichian, K., "Thermal degradation kinetics of polyurethane/polybenzoxazine alloys", 2011 International Conference on Key Engineering Materials, ICKEM 2011, 25 มีนาคม 2011
2011 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต, exดร. พิริยาธร สุวรรณมาลา, exดร. เกศินี เหมวิเชียร, "Effects of gamma irradiation on benzoxazine monomer in aspect of thermal degradation kinetics of the obtained polybenzoxazine", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON2011), 5 - 7 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล, "Gamma radiation effects on benzoxazine monomer: curing and thermal properties", 2011 International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP2011), 28 - 29 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต, exดร. พิริยาธร สุวรรณมาลา, exดร. เกศินี เหมวิเชียร, "Thermal Characterizations of Gamma-irradiated Polyimide/Polybenzoxazine Alloys", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2010), 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย