การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Crude Glycerol, a By-Product from Jatropha-Biodiesel Production, as a Substrate for Ethanol Production", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society (IWoRS), 3 - 4 พฤศจิกายน 2011, Yogyakarta อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย